Program seminarja 'Avtomatizacija meritev v industriji'

8:30 – 9.00
Registracija udeležencev

9:00
Uvodna beseda in predstavitev novosti
 Mateja Rutar Opaškar, Amiteh

9:30
Merilne negotovosti, kalibracija in točnost inštrumentov
Matjaž Lindič, SIQ, Ljubljana

10:00
Avtomatizacija meritev – možnosti in vmesniki
Zgled avtomatizacije s programom BenchVue
Sistem za zajem podatkov po meri
 z odmorom za preizkus opreme in klepet ob kavici
Igor Zdrahal
in Siniša Bakarić, Mjerne tehnologije, Zagreb;  Mirko Ivančič, Amiteh; Davor Antonić, Zagreb

11:45
Avtomatizacija in obdelava podatkov po meri
Dušan Habe, Testna in merilna tehnika, s.p., Črnomelj

12:15
Kosilo

13:15
Komunikacijski sistemi z več sprejemniki in oddajniki (MIMO), predstavitev 5G
Tomi Mlinar, Fakulteta za elektrotehniko, Ljubljana

13:45
Keysightove referenčne rešitve in testiranje MIMO
Siniša Bakarić, Mjerne tehnologije, Zagreb

14:00
Avtomatizacija RF in mikrovalovnih meritev na primeru FieldFoxa in prikaz novih možnosti
Mirko Ivančič in Eva Verdnik, Amiteh; Siniša Bakarić, Mjerne tehnologije, Zagreb

15:00
Zaključek

 

seminar-skupna

 Copyright Amiteh d.o.o. 2012-2017

Zadnja sprememba: avgust 2017